"Säg JA när nya möjligheter öppnar sig, man vet aldrig vad som händer."

Nå nya höjder med affärsutveckling och en mentor

Bollplank för att hitta nya vägar

Det är lätt att fastna i invanda mönster eller inte våga pröva nya vägar. Oavsett vilken bransch du är i så är det bra att kunna bolla med någon utomstående eller att få en fungerande strategi som gör att du uppnår uppsatta mål och mer lönsamhet.

Min långa och gedigna erfarenhet och kunskap kring att både starta och driva bolag gör att du får vägledning och redskap som håller över tid.

Om Helén Andersson
Om Helén Andersson

Affärsrådgivning för bolag och organisationer

Jag har både jobbat med mina egna företag utifrån nedan punkter och väglett andra inom försäljningsarbete, omorganisation, tillsättning av lednings- och styrgrupper allt som ett led i att utveckla bolaget/organisationen.

 • Identifiera potentialen i ditt bolag/organisation ur en annan synvinkel.
 • Lyssna av ledning och personal.
 • Förstärka personalens engagemang och produktivitet genom ett underifrån perspektiv
 • Skapa nya samarbetsformer mellan olika avdelningar och befattningar.
 • Få alla att vara delaktiga och ge ett helhetsperspektiv av bolaget/organisationen.
 • Jobba fram lösningar för att ta bort alla skav som finns.

Mentorskap för entreprenörer och företagare

Vill du utveckla och förstärka dina förmågor för att nå din fulla potential som företagare? Med mig som mentor ger jag det stöd du behöver vid en uppstart eller i en befintlig verksamhet.

Jag har själv gjort resan flera gånger, att starta med en idé som utvecklats till ett bolag. Genom åren har jag också skaffat ett stort nätverk från högt uppsatta ledare till enskilda näringsidkare.

 • Försäljning och prissättning
 • Identifiering av målgrupp
 • Rätt prioriteringar gällande Digital marknadsföring, webb, sociala medier, nyhetsbrev m.m.
 • Press
 • Utveckling av produkter och tjänster.